REGULAMIN DBANIA O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „TOSIA” W LUBLINIE

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin służy zapewnieniu porządku i czystości w przedszkolu.

 2. Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i obiektach należących do placówki zapewnia dzieciom i pracownikom Dyrektor ds. administracji i finansów.

 3. Sprzęt do utrzymania porządku i czystości oraz środki do mycia i dezynfekcji rąk, powierzchni, wszelkich pomieszczeń przechowywane są w szafkach w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym.

 4. Wszystkie środki dezynfekcyjne i myjące są przechowywane w oryginalnych opakowaniach i posiadają atesty dopuszczające do stosowania.

 5. Podczas czynności porządkowych do mycia są stosowane następujące środki myjące: a) Ludwik, Ajax, Domestos, Cif, Sanit Claon marki Madiclean itp.

b) do mycia rąk: mydło płynne,

c) do dezynfekcji rąk: Velodes Saft,

d) do dezynfekcji powierzchni: kontaktującej z żywnością: Dezopol-med. VC430 – firmy Voigt, Merida Epidemin Plus, Merida Desinfectin Complex Plus,

e) do szybkiej dezynfekcji: Presepol + QV.

§ 2

Mycie rąk

 1. Do szczególnej dbałości o czystość rąk zobowiązany jest personel pracujący z dziećmi, dzieci oraz personel przygotowujący posiłki.
 2. Ręce są myte przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, a także przed podawaniem posiłków oraz w razie potrzeby.
 3. Do mycia rąk służy preparat przebadany dermatologicznie – mydło płynne, a dla dzieci mydło płynne hypoalergiczne.

 4. W celu umycia rąk płyn myjący jest pobierany z dozownika, następnie nanoszony na zwilżone dłonie, które są myte i na koniec osuszane ręcznikiem jednorazowym przez personel pracujący z dziećmi i ręcznikiem tekstylny przez dzieci.

§ 3

Dezynfekcja rąk

 1. Higieniczne mycie rąk:
 1. Do higienicznego mycia rąk zobowiązany jest personel pracujący z dziećmi, dzieci oraz personel przygotowujący posiłki.
 2. Ręce są myte przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, a także przed podawaniem posiłków oraz w razie potrzeby.
 3. Do mycia rąk służy preparat przebadany dermatologicznie – mydło płynne, a dla dzieci mydło płynne hypoalergiczne.

 4. W celu higienicznego umycia rąk płyn myjący jest pobierany z dozownika – 3 ml, następnie nanoszony na zwilżone dłonie, które są dokładnie myte przez 30 s + 30 s po zwilżeniu i na koniec osuszane ręcznikiem jednorazowym przez personel pracujący z dziećmi i ręcznikiem tekstylnym przez dzieci.

 1. Higieniczna dezynfekcja rąk:

 1. Do dezynfekcji rąk zobowiązany jest personel pracujący z dziećmi, personel przygotowujący posiłki.

 2. Ręce są dezynfekowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, a także przed podawaniem posiłków oraz w razie potrzeby.

 3. W czasie nasilonego występowania biegunek zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji rąk.

 4. W razie stwierdzenia występowania owsików u dziecka preparat do dezynfekcji powinien być stosowany przez personel, chore dziecko i jego rodzinę.

 5. Do dezynfekcji rąk służy preparat przebadany dermatologicznie – Velodes Saft, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie trzech godzin. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych, tj. m.in. HIV, HBV, HCV, grypy, Eboli, Herpes simplex. Zawiera również glicerynę, która nawilża i pielęgnuje dłonie.

 6. W celu dezynfekcji rąk środek do dezynfekcji jest pobierany z dozownika (wg normy EN 1500): 2-3 ml, następnie wcierany w dłonie przez 30 s, a w celu chirurgicznej dezynfekcji rąk (wg normy EN 12791): 3 ml preparatu jest wcierane w czyste i suche dłonie przez 90 sekund. Przez cały czas ręce utrzymywane są w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparatu nie stosuje się bezpośrednio na śluzówkę i otwarte rany.

§ 4

Dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni

 1. Małe i trudno dostępne powierzchnie to: stoliki, krzesła i inne przedmioty ulegające kontaminacji i odporne na działanie alkoholi.
 2. Małe i trudno dostępne powierzchnie są poddawane szybkiej dezynfekcji.
 3. Do szybkiej dezynfekcji zobowiązany jest personel przedszkolny.
 4. Do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni służą preparaty: Merida Desinfectin Coplex – płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym w zakresie drożdżakobójczym i Presepol + QV – środek do szybkiej dezynfekcji, zawierający Propan 2-ol.

 5. Stoliki i krzesła oraz inne przedmioty ulegające kontaminacji są poddawane dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji, w razie potrzeby, raz dziennie na zakończenie pracy, pod nieobecność dzieci.

 6. W celu dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umyta powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego. Po dezynfekcji powierzchni, która ma kontakt z żywnością, należy spłukać ją wodą.

§ 5

Czyszczenie i dezynfekcja zabawek

 1. Do dezynfekcji zabawek raz w miesiącu zobowiązany jest personel przedszkolny.
 2. Zabawki pluszowe i tekstylne pierze się w temperaturze 60 stopni.

 3. Do dezynfekcji zabawek, które nie są pluszowe ani tekstylne, służą preparaty: Merida Desinfectin Coplex – płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym w zakresie drożdżakobójczym.

 4. W celu dezynfekcji zabawek, które nie są pluszowe ani tekstylne, przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umytą powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego. Po dezynfekcji powierzchni, która ma kontakt z żywnością, należy spłukać ją wodą.

§ 6

Czystość materacy ze skaju, łóżeczek, mebli i innych małych powierzchni oraz przedmiotów ulegających kontaminacji i nieodpornych na działanie alkoholi

 1. Materace ze skaju, łóżeczka, meble i inne małe powierzchnie oraz przedmioty ulegające kontaminacji i nieodporne na działanie alkoholi są poddawane szybkiej dezynfekcji i myciu przez spryskanie lub przetarcie.

 2. Do szybkiej dezynfekcji lub mycia czy przetarcia zobowiązany jest personel przedszkolny.

 3. Do dezynfekcji służą preparaty: Merida Desinfectin Coplex – płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym w zakresie drożdżakobójczym i Presepol + QV – środek do szybkiej dezynfekcji, zawierający Propan 2-ol.

 4. Materace ze skaju, łóżeczka, meble i inne małe powierzchnie oraz przedmioty ulegające kontaminacji i nieodporne na działanie alkoholi są poddawane dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji, w razie potrzeby, a także w czasie nasilonego występowania biegunek, przeziębień.

 5. W celu dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umyta powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego. Po dezynfekcji powierzchni, która ma kontakt z żywnością, należy spłukać ją wodą.

§ 7

Pomieszczenia

 1. Pomieszczenia to: sale zajęć, szatnia, łazienki, gabinet dyrektora, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie gospodarcze, socjalne, korytarze, wiatrołap, a w nich szczególnie podłogi oraz inne twarde, zmywalne powierzchnie.

 2. Pomieszczenia są poddawane myciu i dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji, w razie potrzeby, raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci.
 3. Do utrzymania pomieszczeń w czystości zobowiązany jest personel przedszkolny.
 4. Do mycia pomieszczeń służą ogólnodostępne środki myjące, tj.: „Ludwik”, „Ajax”, „Domestos”, „Cif”, „Sanit Claon” marki Mediclean, a do dezynfekcji preparat Presepol +QV.

 5. W celu umycia podłóg, ścian, brodzików przygotowuje się roztwór środków myjących zgodnie z zaleceniami producenta.

 6. W celu dezynfekcji podłóg, ścian, brodzików przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umytą powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego.

§ 8

Sanitariaty

 1. Sanitariaty to: klozety, deski klozetowe, spłuczki, umywalki.

 2. Pomieszczenia są poddawane myciu i dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji, w razie potrzeby, raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci. W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień częściej.

 3. Do utrzymania pomieszczeń w czystości zobowiązany jest personel przedszkolny.
 4. Do mycia sanitariatów służą ogólnodostępne środki myjące, tj.: „Domestos”, a do dezynfekcji preparat Presepol +QV.

 5. W celu umycia sanitariatów stosuje się nierozcieńczony z wodą środek myjący zgodnie z zaleceniami producenta

 6. W celu dezynfekcji sanitariatów przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umytą powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje personel pracujący z dziećmi, dzieci, personel przygotowujący posiłki, personel sprzątający.

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu (załącznik nr 1) potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik przedszkola.

 3. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej przedszkola.

 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 roku.