RAMOWY PLAN DNIA

I

Początek dnia w przedszkolu

6:30 – 8.00 Powitanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci, zabawy ruchowe różnego typu: integracyjne, np. słuchowe z elementami tańca, orientacyjno-porządkowe, ćwiczenia poranne: gimnastyka różnych partii ciała.

II

Realizacja podstawy programowej

8.00 – 8:30 Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne – toaleta, mycie rąk, nakrywanie do stołu.

Śniadanie.

8:30 – 9:30 Zajęcia edukacyjne kierowane przez nauczyciela według rocznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej.

9:30 – 10:30 Zabawy dydaktyczne: ruchowe, gimnastyczne, sportowe

z piłką, rytmiczne, taneczne, teatrzyk, logopedyczne, plastyczne, konstrukcyjne, matematyzowanie z robotyką, zabawy przy udziale nauczyciela w języku angielskim.

10:30 – 11:30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki poza teren przedszkola.

11:30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne – toaleta, mycie rąk, nakrywanie do stołu.

Obiad.

Czynności higieniczne – toaleta, mycie zębów, rąk.

12:00 – 13:00 Czytanie opowiadań, baśni, bajek terapeutycznych, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

III

Poobiedni odpoczynek

13:00 – 14:00 Przygotowanie do spania dzieci młodszych lub zabawy swobodne w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci, zajęcia indywidualne.

14:00 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne – toaleta, mycie rąk.

Podwieczorek.

14:30 – 17:00 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zajęcia indywidualne, zajęcia dodatkowe (religia), zajęcia ruchowe, zajęcia umuzykalniające, rozwijające uzdolnienia, zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym), rozchodzenie się dzieci do domów.